znaki na klawiaturze po angielsku
Angielski biznes jak jest po angielsku słownictwo

Jak po angielsku mówi się na @ i inne znaki na klawiaturze – kompletny przewodnik

Szybki quiz. Nie mam wątpliwości, że swobodnie posługujecie się językiem angielskim, ale spróbujcie przypomnieć sobie, jak powiedzieć po angielsku na te pięć mega popularnych znaków:

1. @ (małpa)

2. : (dwukropek)

3. \ (ukośnik)

4. ! (wykrzyknik)

5. {} (nawias klamrowy)

Możecie być po anglistyce, możecie być po dłuższym pobycie w kraju anglojęzycznym, ale obstawiam, że i tak będziecie mieć problem, żeby przypomnieć sobie nazwę każdego z tych znaków po angielsku.

A przecież tego typu znaków (interpunkcyjnych, matematycznych, logicznych, programistycznych itp.) jest znacznie więcej. Spójrzmy na klawiaturę – są na niej przecinek, znak równości, nawias kwadratowy, średnik, kratka, znak równości czy cudzysłów. Przypomnijmy sobie, jak mówi się na nie po angielsku.

Rozwiązanie szybkiego quizu

Zacznijmy od pięciu znaków z quizu:

@ = at

Przydatne w pracy biurowej (np. dyktowanie adresu email), ale też w skrótowej komunikacji, np. CU@8, czyli „See you at 8”.

: = colon

Zdecydowanie rzadziej wypowiadane niż @. Może przydać się przy edytowaniu tekstów albo przy programowaniu / kodowaniu, np. „Hey, do we need a colon or a semicolon here?” (Potrzebujemy dwukropka czy średnika?).

\ = (back)slash

Może się przydać przy dyktowaniu jakiś kodów lub numerów (np. przy dokumentach transportowych), ale też przy programowaniu, np. „No, it’s not a backslash, it’s a forward slash” (To nie jest ukośnik lewy (wsteczny), tylko prawy).

! = exclamation mark

Potrzebny w ortografii, matematyce czy programowaniu, np. „Don’t forget to put the exclamation mark at the end” (Nie zapomnij postawić na końcu wykrzyknika).

{} = curly brackets (braces)

Powszechny znak w językach programowania i językach webowych, np. CSS, np. „Place the whole expression in curly brackets” (Umieść całe wyrażenie w nawiasie klamrowym) albo „You failed to close your curly brackets” (Nie zamknąłeś nawiasu klamrowego)

Znaki klawiaturowe po angielsku

znak / sign polski angielski przykład
~ fala / węzyk tilde „Break up your ideas into logical chunks and use single dashes or tildes for bullet points.”
` apostrof apostrophe (wymowa) „Remember: don’t put an apostrophe in “its” unless you mean “it is”.”
! wykrzyknik exclamation mark „He uses a lot of exclamation marks.”
@ małpa at / at sign „Our email address is office at gmail dot com.”
# kratka hashtag „Which hashtag is trending on Twitter now?”
$ dolar dollar / dollar sign „That was 2 dollar fifty.”
% procent per cent „We are 60 per cent through the task.”
^ kareta caret / hat „I used a little caret to insert my changes.”
& et / etka and / ampersand „What is the ampersand doing there?”
* gwiazdka star / asterisk „So it should have an asterisk next to it.”
( nawias / nawias okrągły open bracket /
open round bracket / open parenthesis
„You can also say that text in brackets is in parenthesis.”
) nawias / nawias okrągły close bracket /
close round bracket / close parenthesis
„You can also say that text in brackets is in parenthesis.”
_ podkreślnik underscore / understrike „My email address is tom underscore rock at apple dot com.”
myślnik hyphen / dash „His mouth looked like a hyphen; a small, straight line.”
\ ukośnik wsteczny / ukośnik lewy backslash „No, it’s not a backslash, it’s a forward slash.”
+ plus plus / plus sign „One plus one equals two.”
= równa się / znak równości equals / equals sign „One plus one equals two.”
{ nawias klamrowy open curly bracket / open brace Open curly bracket font-size colon 120 per cent close curly bracket.”
} nawias klamrowy close curly bracket / close brace „Open curly bracket font-size colon 120 per cent close curly bracket.”
[ nawias kwadratowy open bracket / open square bracket Open square bracket 20 point 10 close square bracket.”
] nawias kwadratowy close bracket / close square bracket „Open square bracket 20 point 10 close square bracket.”
: dwukropek colon „Hey, do we need a colon or semicolon here?”
; średnik semicolon „Hey, do we need a colon or semicolon here?”
cudzysłów quote / quotation mark / inverted commas „Put his words in quotation marks.”
cudzysłów single quote / quote / quotation mark „Put his words in quotation marks.”
< nawias ostrokątny open bracket / open angle bracket „In HTML you use open and close angle brackets as opening and closing tags.”
> nawias ostrokątny close bracket / close angle bracket „In HTML you use open and close angle brackets as opening and closing tags.”
, przecinek comma „You missed the comma right there.”
. kropka dot / full stop „My email address is tom underscore rock at apple dot com.”
? znak zapytania question mark „Don’t forget to finish the question with the question mark.”
/ ukośnik przedni / ukośnik prawy forward slash „Do I need a backslash or a forward slash.”

 

Więcej

Znaków diakrytycznych, interpunkcyjnych, logicznych, matematycznych i typograficznych jest znacznie więcej niż może pomieścić klawiatura.

Jak powiedzieć po angielsku „trzykropek”? Jak powiedzieć po angielsku „promil”? Jak powiedzieć po angielsku „stopień”, a jak „paragraf”?

Dobrym miejscem, które zbiera te informacje jest podstrona Wikipedii poświęcona znakom piśmienniczym i interpunkcyjnym.

Add Comment

Click here to post a comment

​Mów Po Angielsku​

​Metoda, po której zaczniesz mówić po angielsku!

Kategorie

​Chcesz mówić po angielsku:​ Pobierz ebook "Mów Po Angielsku"