Jak po angielsku mówi się na @ i inne znaki na klawiaturze – kompletny przewodnik

Angielski biznes jak jest po angielsku słownictwo

Szybki quiz. Nie mam wątpliwości, że swobodnie posługujecie się językiem angielskim, ale spróbujcie przypomnieć sobie, jak powiedzieć po angielsku na te pięć mega popularnych znaków:

1. @ (małpa)

2. : (dwukropek)

3. \ (ukośnik)

4. ! (wykrzyknik)

5. {} (nawias klamrowy)

Możecie być po anglistyce, możecie być po dłuższym pobycie w kraju anglojęzycznym, ale obstawiam, że i tak będziecie mieć problem, żeby przypomnieć sobie nazwę każdego z tych znaków po angielsku.

A przecież tego typu znaków (interpunkcyjnych, matematycznych, logicznych, programistycznych itp.) jest znacznie więcej. Spójrzmy na klawiaturę – są na niej przecinek, znak równości, nawias kwadratowy, średnik, kratka, znak równości czy cudzysłów. Przypomnijmy sobie, jak mówi się na nie po angielsku.

Rozwiązanie szybkiego quizu

Zacznijmy od pięciu znaków z quizu:

@ = at

Przydatne w pracy biurowej (np. dyktowanie adresu email), ale też w skrótowej komunikacji, np. CU@8, czyli „See you at 8”.

: = colon

Zdecydowanie rzadziej wypowiadane niż @. Może przydać się przy edytowaniu tekstów albo przy programowaniu / kodowaniu, np. „Hey, do we need a colon or a semicolon here?” (Potrzebujemy dwukropka czy średnika?).

\ = (back)slash

Może się przydać przy dyktowaniu jakiś kodów lub numerów (np. przy dokumentach transportowych), ale też przy programowaniu, np. „No, it’s not a backslash, it’s a forward slash” (To nie jest ukośnik lewy (wsteczny), tylko prawy).

! = exclamation mark

Potrzebny w ortografii, matematyce czy programowaniu, np. „Don’t forget to put the exclamation mark at the end” (Nie zapomnij postawić na końcu wykrzyknika).

{} = curly brackets (braces)

Powszechny znak w językach programowania i językach webowych, np. CSS, np. „Place the whole expression in curly brackets” (Umieść całe wyrażenie w nawiasie klamrowym) albo „You failed to close your curly brackets” (Nie zamknąłeś nawiasu klamrowego)

Znaki klawiaturowe po angielsku

znak / signpolskiangielskiprzykład
~fala / węzyktilde„Break up your ideas into logical chunks and use single dashes or tildes for bullet points.”
`apostrofapostrophe (wymowa)„Remember: don’t put an apostrophe in “its” unless you mean “it is”.”
!wykrzyknikexclamation mark„He uses a lot of exclamation marks.”
@małpaat / at sign„Our email address is office at gmail dot com.”
#kratkahashtag„Which hashtag is trending on Twitter now?”
$dolardollar / dollar sign„That was 2 dollar fifty.”
%procentper cent„We are 60 per cent through the task.”
^karetacaret / hat„I used a little caret to insert my changes.”
&et / etkaand / ampersand„What is the ampersand doing there?”
*gwiazdkastar / asterisk„So it should have an asterisk next to it.”
(nawias / nawias okrągłyopen bracket /
open round bracket / open parenthesis
„You can also say that text in brackets is in parenthesis.”
)nawias / nawias okrągłyclose bracket /
close round bracket / close parenthesis
„You can also say that text in brackets is in parenthesis.”
_podkreślnikunderscore / understrike„My email address is tom underscore rock at apple dot com.”
myślnikhyphen / dash„His mouth looked like a hyphen; a small, straight line.”
\ukośnik wsteczny / ukośnik lewybackslash„No, it’s not a backslash, it’s a forward slash.”
+plusplus / plus sign„One plus one equals two.”
=równa się / znak równościequals / equals sign„One plus one equals two.”
{nawias klamrowyopen curly bracket / open braceOpen curly bracket font-size colon 120 per cent close curly bracket.”
}nawias klamrowyclose curly bracket / close brace„Open curly bracket font-size colon 120 per cent close curly bracket.”
[nawias kwadratowyopen bracket / open square bracketOpen square bracket 20 point 10 close square bracket.”
]nawias kwadratowyclose bracket / close square bracket„Open square bracket 20 point 10 close square bracket.”
:dwukropekcolon„Hey, do we need a colon or semicolon here?”
;średniksemicolon„Hey, do we need a colon or semicolon here?”
cudzysłówquote / quotation mark / inverted commas„Put his words in quotation marks.”
cudzysłówsingle quote / quote / quotation mark„Put his words in quotation marks.”
<nawias ostrokątnyopen bracket / open angle bracket„In HTML you use open and close angle brackets as opening and closing tags.”
>nawias ostrokątnyclose bracket / close angle bracket„In HTML you use open and close angle brackets as opening and closing tags.”
,przecinekcomma„You missed the comma right there.”
.kropkadot / full stop„My email address is tom underscore rock at apple dot com.”
?znak zapytaniaquestion mark„Don’t forget to finish the question with the question mark.”
/ukośnik przedni / ukośnik prawyforward slash„Do I need a backslash or a forward slash.”

 

Więcej

Znaków diakrytycznych, interpunkcyjnych, logicznych, matematycznych i typograficznych jest znacznie więcej niż może pomieścić klawiatura.

Jak powiedzieć po angielsku „trzykropek”? Jak powiedzieć po angielsku „promil”? Jak powiedzieć po angielsku „stopień”, a jak „paragraf”?

Dobrym miejscem, które zbiera te informacje jest podstrona Wikipedii poświęcona znakom piśmienniczym i interpunkcyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *