29 listopada, 2021

Poniższe wyrazy i zwroty wydają się bardzo podobne:

 • finally
 • at last
 • lastly
 • in the end

Mimo, że wyglądają na synonimy, to jednak każde z nich znaczy trochę co innego. Przyjrzyjmy im się bliżej.

finally – zastosowanie 1

“finally” oznacza ostatni element na liście albo w serii.

Przykłady:

 • Tom: I’d like to make an apple pie. What do I need?
 • Mum: Get two eggs, some flour, sugar, baking powder, butter and finally, a few apples.
 • Boss: First, you have to go to the customer. Then you need to convince them. Finally we want them to buy our product.

finally – zastosowanie 2

“finally” podkreśla, że ktoś na coś długo czekał i wreszcie się doczekał.

“finally” wstawiamy w środku zdania:

W przypadku “normalnych” czasowników, “finally” znajduje się przed orzeczeniem.

 • Przykład: After midnight he finally came back from work.

Jeżeli w zdaniu znajduje się czasownik posiłkowy lub modalny, to “finally” znajduje się po nim, ale zawsze przed orzeczeniem.

 • Przykład: I have finally visited Greece.

Uwaga: Jeżeli orzeczeniem jest czasownik “to be”, to “finally” wstawiamy po “to be”.

 • Przykład: I am finally at home.

at last

“at last” również podkreśla to, że ktoś na coś długo czekał, ale równocześnie niesie ze sobą pewne zniecierpliwienie albo niezadowolenie z powodu długiego wyczekiwania.

“at last” może znajdować się na początku, w środku albo na końcu zdania.

Przykłady:

 • Początek: At last he graduated from university.
 • Środek: He at last graduated from university.
 • Koniec: He graduated from university at last.

lastly

“lastly” opisuje coś, co znajduje się na końcu serii lub listy. (Tak samo, jak “finally”)

Przykład:

 • I came back home, sat on the sofa and lastly, I felt relieved.

in the end

“in the end” poprzedza wniosek po długotrwałym procesie, po długiej dyskusji albo po wnikliwej analizie.

Przykład:

 • He was practicing yoga all year long and in the end he just gave up.

 

 • My mum couldn’t decide what to do with her car and in the end she decided to keep it.

 

About the author 

planetaangielskiego

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>